Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok
Menu

De e-health.brussels strategie is gelanceerd

25 April 2016

De e-gezondheidsstrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steunt opkomende producten en diensten die gebruik maken van digitale technologieën ter verbetering van het leven van patiënten en gezondheidswerkers. Naar het voorbeeld van de smart city van het Gewest slaat e-health.brussels bruggen tussen de verschillende betrokken spelers om innovatie te bevorderen.

Smart city en gezondheid

Kunnen de oplossingen van de smart city de gezondheid van haar burgers ten goede komen? Dat lijdt geen twijfel: ze bevorderen immers de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in de gezondheidszorgsector. Deze technologieën onder de gemeenschappelijke noemer e-gezondheid (of e-health in het Engels) krijgen concreet gestalte in mobiele applicaties, netwerken voor uitwisseling van data of medische inlichtingen, systemen voor diagnose of consultatie op afstand…
Om voet aan de grond te krijgen, moeten deze oplossingen kunnen steunen op de medewerking van talrijke spelers: patiënten, gezondheidsprofessionals, de overheid en de ondernemingen die de oplossingen ontwikkelen. Dit houdt in dat de grenzen tussen deze spelers moeten wegvallen, zoals de smart city ook de scheidingswanden tussen administraties sloopt, en dat ze de dialoog moeten aangaan om tot innoverende diensten te komen.

e-health.brussels, hefboom van innovatie

Het komt er dus op neer dat de e-health.brussels strategie in het Brusselse Gewest sneller technologische oplossingen ter beschikking wil stellen van patiënten en de gezondheidssector, via steun aan innovatie en ondernemerschap in de e-gezondheid. 
Om dat doel te bereiken, bouwt de strategie een ‘gemeenschap’ van ideeën en krachten uit. De omgeving die daaruit ontstaat, bevordert het elektronisch delen van gezondheidsgegevens, wat de patiëntenzorg ten goede komt. Concreet gaat het om:
  • het ontwikkelen en tot stand brengen van een echte e-health cultuur in het Brusselse Gewest;
  • het begeleiden van de opkomst van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg;
  • het omzetten van de mogelijkheden van e-gezondheid in concrete projecten;
  • het zichtbaar maken van alle in het Brusselse Gewest beschikbare middelen en diensten om een project, ongeacht de groeifase waarin het zich bevindt, in goede banen te leiden, via de website www.e-health.brussels;
  • het verbeteren van het informatieverkeer tussen overheidsinstellingen, de digitale sector en projecthouders;
  • binnen de actieplannen van iedere partner, het identificeren van de e-health initiatieven die gemeenschappelijk zouden kunnen worden ontwikkeld, om de samenwerking te versterken en de impact en zichtbaarheid van deze initiatieven te vergroten.
Naast de Brusselse overheid werken vier spelers uit de sector van gezondheid en digitale innovatie actief verbonden mee aan de verwezenlijking van de e-health.brussels strategie:
  • Abrumet (de groepering van Nederlandstalige en Franstalige verenigingen van huisartsen van Brussel, alsook alle Brusselse (openbare en private) ziekenhuizen);
  • Agoria (de Belgische federatie van de technologische industrie);
  • Impulse (de voornaamste gewestelijke overheidspartner van de Brusselse ondernemingen);
  • Innoviris (Brussels instituut voor onderzoek en innovatie).

Brussel, waar e-health kan gedijen

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn een aantal voorwaarden vervuld die de ontwikkeling van e-health technologieën bevorderen. Enerzijds zijn de behoeften op gezondheidsgebied van de Brusselse bevolking volop in beweging. Zo moet een oplossing worden gevonden voor de vergrijzing van de bevolking en voor de toename van chronische aandoeningen. Anderzijds beschikt het gewest over een heel ruim aanbod van ziekenhuizen en gezondheidsprofessionals. Het wekt dan ook geen verbazing dat in Brussel een bloeiende sector bestaat die zich toelegt op e-gezondheid: het aantal ondernemingen dat in deze sector actief is, groeide tussen 2013 en 2016 met liefst 50 %. Logo's van de partners van de e-healthstrategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Deelnemen

Powered by creaxial