Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok
Menu
Voorblad van het Uraia rapport The impact of smart technologies on the municipal budget

Smart city komt overheidsfinanciën ten goede

17 Mei 2017

Wie over de smart city praat, heeft het meestal over de praktische voordelen in het dagelijkse leven. Een rapport van het portaal Uraia stelt echter dat de slimme stad ook goed is voor de budgetten van de besturen die werk maken van de digitale overgang. Het rapport « Impact van smart technologie op de begroting van een stad » gaat na hoe.

Uraia, het portaal voor informatie-uitwisseling tussen smart cities, werd gelanceerd door het Wereldfonds voor de ontwikkeling van steden (WFOS), waarvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lid is. In april 2016 hield het een workshop die werd bijgewoond door vertegenwoordigers van lokale besturen, netwerken van steden, leveranciers van diensten en technologie, de burgermaatschappij, internationale organisaties en onderzoeksinstellingen uit diverse landen. Het doel van deze workshop was « van gedachten te wisselen over de huidige trends in het gebruik van smart technologieën met het oog op een efficiënter beheer, en zich een beeld te vormen van de mogelijke impact ervan op de begroting van een stad ».

Het beheer van de stadsfinanciën verbeteren

Het rapport van deze workshop, met als titel The impact of smart technologies on the municipal budget (Impact van smart technologie op de begroting van een stad), bestaat uit vier hoofdstukken: digitaal bestuur, transparantie en participatie van de burger, energie-efficiëntie van stedelijke goederen, efficiëntie van openbare diensten en infrastructuur. Het richt zijn aandacht op de voordelen die de smart city de lokale besturen kan bieden om hun inkomsten te verhogen of hun uitgaven te verminderen.
Het rapport van Uraia ondersteunt zijn analyse onder meer met concrete casestudy’s, en komt tot het besluit dat de smart city een positieve impact heeft op de overheidsfinanciën: « Smart technologieën kunnen het beheer van de financiën van een stad verbeteren en op die manier haar investeringscapaciteit vergroten », aldus Jean-François Habeau, CEO van het WFOS.

4 smart hefbomen voor een doeltreffend  begrotingsbeheer

Vier technologielagen dragen bij tot de positieve effecten van de smart city op de begroting van een stad:
 • de connectiviteit voor het doorsturen van gegevens naar de begrotingsanalisten en hun toepassingen;
 • sensoren voor het meten van parameters (bijvoorbeeld het energieverbruik), om die gegevens in real time te verzamelen en te versturen;
 • gegevensanalyse via bijvoorbeeld data mining-programma’s of voorspellende applicaties;
 • automatisering met het oog op de ontwikkeling van smart diensten en toepassingen.

15 aanbevelingen

Tot besluit worden in het rapport zo’n 15 aanbevelingen verstrekt, onderverdeeld in 3 thema’s, om het succes van een smart project te garanderen.

Voorbereiden

 • 1 - De technologie en projecten kiezen die aansluiten bij de visie van de stad
 • 2 - De technologie kiezen op basis van de mogelijkheden van de stad
 • 3 - De institutionele capaciteiten versterken en in human resources investeren
 • 4 - Voor een politiek leadership zorgen
 • 5 - Beginnen met proefprojecten in kleine zones
 • 6 - Een duidelijk en flexibel regelgevend en wettelijk kader vastleggen
 • 7 - De gegevensbescherming en cyberveiligheid garanderen
 • 8 - De nodige onderzoeken verrichten
 • 9 - Zorgen dat de systemen onderling uitwisselbaar zijn en losse initiatieven vermijden

Samenwerken

 • 10 - Samenwerken met de nationale regering en de verenigingen van steden
 • 11 - Zorgen voor de dialoog en de coördinatie met verschillende stakeholders
 • 12 - De integratie tussen de departementen van de stad garanderen

Het gebruik aanmoedigen

 • 13 - Voortdurend communicatie- en sensibiliseringscampagnes voeren
 • 14 - Incentives opzetten
 • 15 - Traditionele en technologische oplossingen verbinden
Betrokken administratie(s)
Terug naar news

De smart toekomst van Brussel? Ik doe mee!

Een slimme stad heeft oor voor haar inwoners, bedrijven… en hun ideeën!

Deelnemen

Powered by creaxial