Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer weten?

Ok
Menu

Werk mee aan smartcity.brussels!

U kunt mee bouwen aan Smartcity.brussels. Stem voor smartcity.brussels-projecten. Dien ideeën in. Of neem deel aan onze peilingen.

Suggesties voor een slimme stad

U woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Of u werkt er? Of nog, u bent er op bezoek? Smartcity.brussels zet een ideeënbus op voor de burgers. Zo kunt u:

Hebt u een smart idee?

Uw idee

De volgende velden zijn blijkbaar niet volledig ingevuld :

Verplichte velden

U dient uw idee in als

Verplichte velden

Onder welk thema valt uw suggestie?

Als u wil kunt u een illustratie toevoegen

Schema, plan, afbeelding… max 3 Mo
Upload
Verplichte velden

Omschrijf uw idee:

Uw idee zal ter beoordeling voorgelegd worden aan de moderatoren van deze smartcity.brussels-portal. Uw idee kan verworpen worden zonder enige verantwoording van hun kant. Ideeën met een beledigende, ongeoorloofde, onwettelijke, lasterlijke, denigrerende, discriminerende, commerciële of publicitaire inhoud worden automatisch verworpen.

Wie bent u?

De volgende velden zijn blijkbaar niet volledig ingevuld :

Verplichte velden
Verplichte velden

Als u niet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, hoe vaak komt u er dan?

Elke dag Verschillende keren per week Verschillende keren per maand Ik kom af en toe in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ik ben één keer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geweest Ik ben nog nooit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geweest

Als u uw idee instuurt…

Als u op de knop “Verzenden” klikt onderaan op dit formulier, stemt u ermee in ons persoonlijke gegevens over uzelf te bezorgen en geeft u ons uw uitdrukkelijke toestemming deze gegevens te verzamelen en te bewerken.

Publicatie van uw idee

Uw idee zal ter beoordeling voorgelegd worden aan de moderatoren van deze smartcity.brussels-portal. Uw idee kan verworpen worden zonder enige verantwoording van hun kant. Ideeën met een beledigende, ongeoorloofde, onwettelijke, lasterlijke, denigrerende, discriminerende, commerciële of publicitaire inhoud worden automatisch verworpen.

Indien uw idee geselecteerd wordt:

  • zullen enkel uw voornaam en de beschrijving van uw suggestie voor de gebruikers van de website zichtbaar zijn; de overige informatie wordt voor statistische doeleinden ingezameld en zal volledig anoniem verwerkt worden;
  • zullen de moderatoren van de portal de beschrijving van uw suggesties in de oorspronkelijke taal en zonder enige wijziging publiceren;
  • geeft u de moderatoren van de portal voorts uw uitdrukkelijke toestemming tot het publiceren van:

    • een letterlijke vertaling van uw suggestie in de andere talen van de portal;
    • eventueel een korte omschrijving van uw suggestie en/of een titel, aangepast aan het systeem op de website waarmee bezoekers hun stem kunnen uitbrengen.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Op de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot dit internetportaal is het Belgisch recht van toepassing (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens).

De goede ideeën van de bezoekers aan smartcity.brussels

Bekijk de suggesties in de ideeënbus voor de bezoekers van smartcity.brussels en stem voor de ideeën die u de beste vindt!

Powered by creaxial